Suvi 2015 koos Borderkolli Milo ja krants Tediga. Foto: Tõnis Krikk

Olen mäletsejatele spetsialiseerunud loomaarst, ja lõpetasin Viini veterinaaria ülikooli Austrias 2014 aastal. Lisaks sellele et läbisin oma õpingud ühes Euroopa tipptasemel ülikoolis, olen ka läbi praktikate ning koolituste saanud näha erinevaid loomapidamise tavasid ning loomaarstide tööviise, ja seda alates Islandist, üle Luksemburgi, Austria, Saksamaa, kuni Soomeni välja. Ka Eestis olen mitmete suurepäraste kolleegide käe all saanud õppida ning ennast täiendada. Veterinaaria on, nii nagu meditsiin ja teadus ikka, igapäevaselt muutuv ja põnev ala. Kiire töö kõrvalt leian seega alati ka aega et külastada koolitusi ja ennast uuendustega kursis hoida.

Mäletsejate tervisehoiu poole pealt, on mulle väga oluline karja kui tervikuga põhjalikult tutvuda, ning olla seeläbi võimeline tulevasi probleeme ette nägema ning ennetama. Arvestades nende toodangut, on selge et meie tänapäeva lehmad vajavad tükk maad optimaalsemaid keskkonnatingimusi kui veel 20 aastat tagasi. Ainult terve loom suudab endast anda parima, ja see on koht kus loomaarst mängib tootlikuses väga suurt rolli. Üksikloomade haiguste diagnostikas ning ravis tuginen nii ülikoolist kui ka praktikatest kogutud teadmistele, ning arvestan alati ka loomaomaniku ning pidamistingimustega, et leida igale loomale parim raviskeem.

Lamba pügamine võib olla ka lõõgastav käsitööline harjutus.

Väikeloomadele teostan vajadusel ka koduvisiite, kuid kui vähegi võimalik, siis soovitan koerad ja kassid vastuvõtuks siiski Piirsalu Vet Punkti kliiniku ruumidesse tuua. Siin on vastavad tingimused ning sobiv keskkond et teostada vajalikke diagnostilisi meetmeid ning pakkuda teie lemmikule parim võimalik ravi. Mida põhjalikumalt saan looma uurida, seda paremad on ka ravi tulemused. Lemmikloomad on tänapäeval palju enamat kui lihtsalt kodu valvurid või hiirepüüdjad. Nad on osa meie igapäevastest tegevustest, pereliikmed ja mõnikord lausa hingesugulased. Nende tervise tagamine, on saanud sama oluliseks kui enda tervise hoidmine. Teie lemmikutele pakun igapäevaste hoolduste ning haigusjuhtumite puhul abi, ja ka väiksemad lõikused saavad meie kliinikus läbiviidud. Erakorraliste juhtumite puhul olen 24/7 kättesaadav. Vajadusel suunan teid teile sobilike spetsialistide juurde edasi, sest kõige olulisem on looma tervis, ning kolleegide vaheline hea koostöö.

Piirsalu Vet Punktis pakun lisaks veterinaarteenustele ka erinevaid loomade söötasid ning tarvikuid.