Suurloomad

Mäletsejate ja hobuste juurde toimuvad meil vastavalt vajadusele väljasõidud. Saame aidata nii esmaabi kui ka erinevate haiguste diagnostika ja ennetamisega. Olen mäletsejatele spetsialiseerunud loomaarst, ja olen töötanud nii suurfarmide kui ka väikeste loomapidajatega. Suurtes farmides on üksiku looma ravi aina rohkem tagaplaanile vajumas, ning esile kergib karja kui terviku hooldamine. Loomaarst peab sageli olema nagu detektiiv, ning saama aru, kuidas keskkonda, sööta või loomade käsitlemist muuta nii, et loomade üldine tervis ning heaolu sellest paraneks.