Suurloomad

Mäletsejate ja hobuste juurde toimuvad meil vastavalt vajadusele väljasõidud. Saame aidata nii esmaabi kui ka erinevate haiguste diagnostika ja ennetamisega. Olen mäletsejatele spetsialiseerunud loomaarst, ja olen töötanud nii suurfarmide kui ka väikeste loomapidajatega. Suurtes farmides on üksiku looma ravi aina rohkem tagaplaanile vajumas, ning esile kergib karja kui terviku hooldamine. Loomaarst peab sageli olema nagu detektiiv, ning saama aru, kuidas keskkonda, sööta või loomade käsitlemist muuta nii, et loomade üldine tervis ning heaolu sellest paraneks.

Alates aastast 2016 olen omandanud ka lamba konsulendi kutse kvalifikatsiooni, ning osutan Maaelu Edendamise Sihtasutuse alt vastavat teenust. Milles täpsemalt aga seisneb konsulendi teenus, ja kuidas see saab teile kui lambakasvatajale kasulik olla? Kui teil on soov oma lambakasvatust edendada, suurendada või parandada, siis see teenus on kindlasti teile. Konsulent katab kõikvõimalikud erinevad loomakasvatusega seotud aspektid. Söötmine, tervisehoid, majandamine, pidamine, aretus, turustamine, planeerimine, ja palju muudki veel. Mõnel puhul pöörduvad kliendid minu poole väikeste ja konkreetsete probleemidega millele aitan sobivaid lahendusi leida. Teinekord on aga vaja teostada karja terviklik analüüs, panna paika süsteemi nõrgad kohad ja seada eesmärgid kuhu pikas perspektiivis jõuda soovitakse. Mitmed tublid planeerijad tulevad minu juurde nõu küsima juba enne esimese lamba võtmist. Ka see on võimalik ja vägagi asjalik lähenemine.

Kui ka teie mõtlete sellele et konsulendiga leping sõlmida, siis siin mõned olulised numbrid:

  • Nõustamisteenust toetatakse kuni 90% nõustamisteenuse hinnast käibemaksuta;
  • Nõuandetoetust antakse kuni 1500 eurot teenuse kohta, ühe kliendi kohta kuni 3000 eurot aastas.
  • Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Lisainformatsiooni sellel teemal võib leida www.pikk.ee lehelt.