* VALVEKLIINIKUD, 24/7

http://www.loomakiirabi.ee/          => Loomade kiirabi, Tallinn
http://loomakliinik.emu.ee/           => Maaülikooli loomakliinik, Tartu

* ÜLDINE

www.jkkeskus.ee                         => Jõudluskontrolli keskus.

www.vet.agri.ee                           => Veterinaar ja toiduamet.

http://www.pollumajandus.ee/      =>  Põllumajandusalased uudised.

 

* LAMMAS

 

www.maavillane.ee             => Karula rahvuspargis asuva kolme lambakasvataja ühine koduleht. Head nõu saab siit nii lamba pidamise, aretuse, söötmise kui ka haiguste koha pealt. Loomaarstid Ants Kuks ja Liilia Tali pakuvad karjakonsultatsioone üle kogu Eesti. Samuti saab siit infot värkimise ja pügamisteenuse kohta.

www.lammas.ee                => Eesti lambakasvatajate selts.

http://www.lammas.ee/est/teenused/   => Pügamisega tegelevad ettevõtted/inimesed üle Eesti.

http://www.sheep101.info/201/index.html   =>  Ingliskeelne lehekülg mis käsitleb  kõiki lambaid puudutavaid teemasid. Lisaks hea ülevaade lamba haigustest.

 

* LEHM

 

www.informedfarmers.com 

=> Väga põhjalik ingliskeelne lehekülg kus tutvustatakse erinevate loomaliikidega seotud majanduslikke, pidamis ja tervisehoiu aspekte.

 

 

*KODULINNUD

http://estfarm.ee/kasulikku-linnukasvatajale/ 

=> Linnukasvatajale vajalikke õpetusi aretuse, pidamise ja tervisehoiu alastel teemadel.

http://www.eau.ee/~viltrop/Docs/tehnhaigus.pdf

=>  Lindude haigusi käsitlev õppematerjal.

* KOER/KASS

Eesti väikeloomaarstide seltsi lehelt leiate palju kasulikke teadmisi. Seda nii uutele kui ka kogenud loomapidajatele, nii tervise kui ka muude pidamis- ja kasvatusalastel teemadel.
Võimalus kontrollida kas teie lemmiku kiibi number on registreeritud ning andmed aktuaalsed.
Tallinna loomade varjupaik. Kuulutuste rubriigis leiate ka teateid eraisikute poolt leitud või kaduma läinud loomade kohta.
Lemmikloomade tuhastamine Läänemaal, Martna vallas.