Eestist veel suuremad sealiha tarbijad on kindlasti Saksamaa ja Austria, ja nii ei maksa ka imestada et seal on sigade pidamise ja sealiha turustamise jaoks välja mõeldud erinevad märgised, olenevalt sellest kui loomasõbralikult see siga üleskasvatatud on. Olenemata märgisest, võib aga iga seakasvataja leida endale järgnevatest videodest ehk ideid kuidas enda loomapidamist mõnusamaks ja vaheldusrikkamaks kohaks muuta. See ei paku mitte ainult sigadele rõõmu vaid annab ehk ka endale suuremat heameelt ja rahuldust tehtud tööst. Kohapeal ja vanaviisi pole ju mõtet pikalt tatsata. Siht on ikka edasi minna!

Videod on enamasti saksa keeles, aga üritan lühikirjelduses väikese ülevaate räägitud jutust anda.

Osnabrücki lähedal asuv sigala ostab põrsaid ning kasvatab neid kuni tapale viimiseni. Hetkel on sees 875 siga kes elutsevad kõik koos. Sigala ise on jaotatud seitsmeks tegevusalaks millel kõik sead saavad vabalt liikuda. Tegevusalade vahel on väravad mida saab siis vajaduse korral sulgeda kui on näiteks parasjagu vaja koristada. Üks tegevusala asub ka õues, see on nii nimetatud “päikeseterrass”. Põranda puhul on tegemist osalise restpõrandaga. Tegevusmaterjalideks on aluspanu mis koosneb põhu-heina ja kuiv maisisilo segust. See meelitab sigu tuhnima ja pakub neile pikemalt põnevust ja maitseelamusi kui niisama põhk. Lisaks on tuhnimis alal palle, erinevates kohtades lakke kinnitatud auklike ämbreid mis on samuti maisisilo seguga täidetud, heinaga täidetud künasid, puutükke, ketijuppe, sügamisharjasid, jne. Palavatel päevadel on mitmel pool sisse lülitatud laes asuvad vee pihustid mis pakuvad sigadele jahutust. Huvitav on sigade jaoks ka erinev valgus. Aedik kuhu kõige vähem valgust tuleb, on praktiliselt kõige enam kasutuses. See näitab et ka erinevate valgusallikate abil võib loomadele huvitavamat keskkonda pakkuda.

See video tutvustab saksamaa keskosas, Haarbrückis asuvat mahesigala kuhu mahub 150 nuumikut. Tegemist on täiesti välitemperatuuril sigalaga, ning vastupidiselt vanamoodsatele arvamustele, on selline sigala ka külmemates temperatuurides hea lahendus. Oluline on sellise lahtise sigala puhul süvaaluspanu ja kuiv magamisase. Selles laudas on igas aedikus 22 siga. Iga aediku kohta on ka väikene “kuut” mille esisein on tehtud plastik lamellidest ja mida on automaatselt võimalik üles tõsta kui on näiteks vaja koristada või näha mis seal kuudis toimub. Ka välistemperatuuri tingimustes pole sellist kuuti tingimata vaja, aga ta on hea lahendus selleks et sead ei kulutaks talvel nii palju energiat oma kehatemperatuuri hoidmiseks. Mahepidamise oluline aspekt on ka transparentne tegevus. Huvilistel peab olema võimalik loomi näha ja nende elutingimustega tutvuda. See on sellise lahtise lauda puhul hõlpsasti tagatud.