Laboritöö

Meie väike kodulabor töötab taas täies hoos. Ja mida me uurime? Eks ikka hulgaliselt…. roojaproove 🙂 Nii lammaste, lihaveiste kui ka hobuste kasv ja töövõime on parasiitidest oluliselt mõjutatud. Seetõttu tasuks regulaarselt kontrollida roojaproovidest sooleparasiidi munade hulka et teha kindlaks kas on vaja ussirohtu manustada. Ühe proovi hind on meie juures 6 eurot. Võib teha igalt loomalt eraldi proovi või üks karja koondproov. Suurtes karjades ja intensiivse tootmise puhul on mõistlik teha 10 päeva pärast ussirohu manustamist kordusproov et olla kindel kas rohi ka tõepoolest mõjus. Ka meil on ravimi resistentsid nimelt aina enim levinud teema.